വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉപ്പ് ഒരൽപ്പം വെക്കൂ!! വീട്ടിൽ സന്തോഷം സമാധാനം സമ്പത്ത് താനേ തേടി വരും!

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയുകയും ഒരുപാട് മനസ്സിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും വന്നുചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തക്കതായ ഒരു മാറ്റം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉപ്പിൽ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഉപ്പിന്റേത്.

   

അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും കാലി ആകുവാൻ പാടില്ല. ഉപ്പ്പാത്രം കാലിയാവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഊർജം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം നേരം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ബെഡ്റൂം. ഉപ്പ് ഒരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോ കുറച്ചു ഉപ്പ് എപ്പോഴും തുറന്നു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

ഉപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു രീതിയിൽ ഒരാഴ്ച വെക്കുക. ശേഷം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ചവിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതേ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹവാസം എന്നും ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഭവനം രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

ഒരുപാട് കടബാധ്യതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ട് തിങ്ങിക്കൂടി വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ നല്ലൊരു ഉയർച്ച തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുക. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *