ചുണ്ടിന്റെ സൈഡിലും മുഖത്തും കാണപ്പെടുന്ന ചുളിവുകളെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാം… അതും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ മുഖത്ത് കണ്ടു വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ചുളിവുകൾ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുപക്ഷേ വൈറ്റമിൻ സിനെ കുറവ് മൂലമായിരിക്കാം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന പാക്കിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ററി ഏജന്റ് ഫേസ്പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം.

   

ഫേസ്പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്കും ചെയുവാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു പാക്ക് കൂടിയുമാണ് ഇത്. ഈ ഒരു പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളൊക്കെ പാടോടെ തന്നെ മാറി പോകാൻ ഇവ അസഹായിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് പാക്ക് തയാറാക്കി എടുക്കുവാനായി ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഈ ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുവാനായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പോളം ചോറ് എടുക്കുക. മട്ട റൈസ് ആണ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് പാലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തേനും ചേർത്തു കൊടുക്കുക.

 

ചോറ് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് പാലും ,തേനും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുക. കൂടുതലായിട്ട് ചുണ്ടിന്റെ സൈഡിലും കണ്ണിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ ചുളിവുകൾ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *