ഈ ചെടിയുടെ പേര് അറിയുന്നവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ… ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഉത്തമം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചെടി!! അറിയാതെ പോവല്ലേ.

ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് ആടലോടകം. ആയുർവേദത്തിൽ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നും കൂടിയാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയും പൂവും അതിന്റെ വിത്തും തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധ യോഗ്യമാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ നിരവധി ഒറ്റമൂലികൾക്കും മറ്റ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലകൾ. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആടലോടകമാണ് ഉള്ളത്. ചെറിയ ആടലോടകം വലിയ ആടലോടകവും.

   

ഇതിന്റെ ഇലയിൽ ആർക്കലോയിടുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗസും കീടങ്ങളും ഇതിന് ആക്രമിറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലകൾക്ക് സുഖകരം അല്ലാത്ത മണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇല ഭക്ഷിക്കാറില്ല. ഔഷധ സസ്യം എന്ന രീതിയിൽ ആടലോടകത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് വളരെയേറെ ഉത്തമമാണ്.

ആടലോടക ചെടി ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വളർത്താവുന്നതാണ്. ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലകൾ ഒട്ടനവധി ഒറ്റമൂലങ്ങൾക്കും ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുപുറമേ ജൈവകീടനാശനിർമാണത്തിനും സ്വാഭാവിക കീട നിയന്ത്രത്തിലും ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ചുമ, തൊണ്ട വേദന എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ആടലോടകം മുഖ്യ ഘടകമായി ചേർക്കുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് ഉള്ളത്.

 

ശ്വാസംമുട്ടൽ, ആസ്മ എന്നിവയ്ക്കും രക്തം തുപ്പൽ, ഛർദി, വയറുവേദന എനി അസുഖങ്ങളെ സമീപിക്കാനും ഒക്കെ ആടലോടകം ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. ആടലോടകത്തിന്റെ വേര് കഷായം വച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ ചുട്ടു നീറുന്നത് മാറും. ഇലയുടെ വേരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആടലോടകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനേകം ഗുണകരങ്ങൾ അറിയുവാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *