മുട്ടുവേദന എല്ല് തേമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവയാണ്… അറിയാതെ പോകല്ലേ.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സന്ധിവാതം. സന്ധിവാതം എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളും ആയി പങ്കുവെക്കുന്നത്. സന്ധികളിൽ നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം വരുന്ന അസുഖത്തെയാണ് സന്ധിവാതം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ധിവാതത്തെ തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു തരമായിട്ടാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും മദ്യപാനം ഉണ്ടാവുക കാലിന്റെ മുട്ട്, കഴുത്തുകൾ, നടുഭാഗം, വിരലുകളിൽ ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്.

   

നമ്മുടെ സന്ധികളുടെ എല്ലുകളെ കവർ ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലുകളിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ സന്ധികളിലെ എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുകയും അത് കാരണം ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോഴും ചലിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വേദനകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സന്ധികളിൽ വേദന കൂടുകയും വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വേദന കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതായത് ഇപ്പം മുട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേദനയെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല അഗാധമായ വേദന തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആളുകൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെതന്നെ കൃത്യമായുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.

 

വളരെ അഗാധമായുള്ള ദോഷമായുള്ള പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിധേയമാകേണ്ടതായി വരും. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു വാതമാണ് ഇൻഫ്ളമേട്രേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ്. ഇത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും തുല്യമായി വരുന്നു. ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളിലും സന്ധിവാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ചെറിയ ജോയിന്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അഗാധമായ വേദന ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായികണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *