വയറ്റിലെ വിരകളെയും പുഴുക്കളെയും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഇത് ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി.

ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വയറ്റിലെ വിരകൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവ പുറത്തു പോകാൻ ഇത് മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചു നോക്കൂ. പുഴുക്കളെ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ശുദ്ധമല്ലാത്ത ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അശുദ്ധ ജലം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും, വൃത്തിരഹിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കുടൽ പുഴുക്കൾ വയറ്റിൽ പോകുന്നു. ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കുടൽപ്പുഴുക്കൾ വളർന് നമ്മുടെ സത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു.

   

കുട്ടികളിൽ വയറുവേദനയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികളിൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്സാഹം പോകുന്നു. ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പുഴുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക… കുടൽ പുഴുക്കലഇ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാരമ്പര്യമായുള്ള വൈദ്യമുണ്ട്. ഈ വൈദ്യത്തിലൂടെ കുടൽപ്പുഴുക്കളെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതാണ്.

അതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വേപ്പിന്റെ എല്ലാ പൗഡർ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. വേപ്പില പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ വേപ്പിന്റെ ഇല അരച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി. ആന്റി പാരിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ധാരാളമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വയറ്റിലെ പുഴുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ കാലങ്ങളോളം കെട്ടികിടക്കുന്ന ഫാറ്റിന്നേയും നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

 

ഈ ഒരു റെമഡി രാവിലെയും രാത്രിയും കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചവരെ കുഴിച്ചു നോക്കൂ. വേപ്പില പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പില അരച്ചത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ആലിലും ഇത് ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *