ക്ഷേത്രനടയിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടുവായ വരാറുണ്ടോ…എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കോട്ടുവായ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളും ആയി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് കോട്ടുവായ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ഭക്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുംതോറും പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ അധികമായി തന്നെ നേരിടേണ്ടതായി വരും.

   

ക്ഷേത്ര നടയിൽ വെച്ച് ഭഗവാനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കോട്ടുവായ ഇടുന്നത് ഭഗവാനെ കോപമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. എന്നാൽ ഈയൊരു കോട്ടുവായ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കോപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യമോ കോട്ടുവായ ഇടുകയും മനസ്സിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ ദോഷം തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ ഭവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ടുവായ മാത്രം ആകണമെന്നില്ല നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ, ലൈംഗിക ചിന്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിവിടും.

 

അതുപോലെതന്നെ കൈകാലുകൾ വേദന തുടങ്ങിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *