ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരുമാസം മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ… അറിയാതെ പോവല്ലേ.

പെട്ടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാടിയ കറെസ്റ്റ് അഥവാ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം അകാദത്തിൽ മരണ പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അധയാ ഹൃദയസ്തംഭനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനും ഹൃദയഗാതത്തിനും സാധ്യത നേരത്തെ കണ്ടെത്തുവാനും ഒഴിവാക്കുവാനും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് പെട്ടെന്ന് നിലക്കുന്നതാണ് ഹൃദയസ്തംഭനം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിൽ അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ ആണ് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് ഹൃദയമിടിപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാം. നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ പമ്പിങ്ങ് ഇല്ലാതിരുന്ന ശേഷം ഹൃദയമിടിപ്പ് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞാലും ബ്രെയിൻ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ബോധം നശിക്കുന്നതിനാൽ ഉടൻ സിപിയാർ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം കർതൃമ ശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുവാൻ ആകൂ. ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ രക്തക്കുഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടവ് മൂലം രക്തയോട്ടം നിലച് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതും വസ്തുക്കൾ മാറ്റപ്പെടാത്തതും മൂലം ഹൃദയപേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശവും അതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദനയെയും ആണ് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

 

ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടവ് അതായത് പമ്പിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് ഹാർഡ് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്നത്. നെഞ്ചുവേദനയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ തോന്നിയാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്ന് അറിയുവാനായി ഇസിജിയും രക്തത്തിലെ അളവും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *