കന്നിമൂലയിൽ ആണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂം… എങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സമ്പത്ത് സമൃദ്ധിയും കുതിച്ചുയരും.

നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപകൃതിയും വാസ്തു ശാസ്ത്രവും പ്രകാരം വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ്. നമ്മുടെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ പ്രഭാവമുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത്. കന്നിമൂല ശരിയായില്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നല്ല കാര്യം ഒരിക്കലും തന്നെ നടന്നു കിട്ടുകയില്ല.

   

ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് തട്ടി തന്നെ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ജ്യോതിഷത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം പ്രവാഹം ഉള്ള മറ്റൊരു ദിക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് വരുവാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത്.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന കിടപ്പുമുറി വീടിന്റെ കന്യം മൂലയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള വീടുകൾ വളരെ അധികം ഭാഗ്യം ചെയ്തതും വാസ്തുപരമായി ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഭവനങ്ങളാണ്. കന്നിമൂല ഏറ്റവും മഹത്വമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും വന്നുചേരുന്നത് ആണ്.

 

ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കന്നി മൂലയ്ക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വരുന്നതാണ്. ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥയും ഗൃഹനാഥനും താമസിക്കുന്ന മുറി കന്നിമൂലയിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇഷ്ടദേവതയെ വിളിച്ച് കന്നിമൂലയിൽ മുലയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇരട്ടി ഫലം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അറിയുവാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *