രാത്രി മുഖത്ത് കറ്റാർവാഴ ജെൽ പുരട്ടി ഉറങ്ങിയാൽ മുഖത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനവധിയായിരിക്കും…

രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കറ്റാർവാഴ ജെൽ പുരട്ടി നോക്കൂ. നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ അനുഭവപ്പെടാനായി സാധിക്കുക. കൃത്രിമ ക്രീമുകൾ വാങ്ങി സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നവരാണ് നാം പലരും. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന നേരം കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് മുഖത്ത് പുരട്ടി നോക്കൂ. കറ്റാർവാഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ജെല്ല് എടുത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടിയതിനു ശേഷം അല്പം നേരം മസാജ് ചെയ്യുക.

   

എന്നിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ്. ജെല്ല് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കിടക്കുവാൻ പോകുന്ന നേരം കറ്റാർവാഴ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നോക്കാം. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ നിൽക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിന് ഇറുക്കം നൽകുന്ന കോളേജിൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിച്ച് മുഖത്തെ ചുളിവകൾ നീക്കുന്നു.

മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ നീക്കി മുഖചർമ്മം ഇറുക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രായം കുറവ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു വഴിയും കൂടിയാണ് ഇത്. കണ്ണിന്റെ താഴെയുള്ള രക്തയോട്ടം അതുകൊണ്ട് ഉറക്കക്കുറവ് കാരണം കൊണ്ട് മണക്കാട് അടിയിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിന് പ്രധാന കാരണം. കറ്റാർവാഴയിലെ പോഷകങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും എല്ലാം ഈ പ്രശ്നത്തിന് നല്ലൊരു പരിഹാരം കൂടിയുമാണ്. ഇത് കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പ് നിറത്തെ നീക്കാം ചെയ്യാൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്നു.

 

ചർമ്മത്തിൽ മൃദുത്വവും തലക്കവും നൽകുവാനുള്ള നല്ലൊരു വഴിയും കൂടിയാണ് ഇത്. കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ഇപ്രകാരം മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത്. വരണ്ട ചരമം ഉള്ളവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്ന നേരം കറ്റാർവാഴയുടെ പ്രയോഗം. വരണ്ട ചർമ്മമാണ് ഒരു പരിധിവരെ മുഖത്ത് ചുളിവുകൾക്കും പ്രായം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള കാരണം. വ കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *