ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനോട് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയാറുണ്ടോ…അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്.

നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തെന്നുമില്ലാതെ ചാഞ്ചാടുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത്, നമുക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകാറുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം പ്രേമ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആഗ്രഹം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുണ്ട്.

   

ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണുകൾ വളരെയധികം നിറയും മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടയ്ക്കും. ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയെ കാണുന്ന സമയത്ത്.

ഇത് കൂടുതലായും ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അനുഭവം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ടുതരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആണ് കണ്ണ് നിറയുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വിങ്ങി പ്പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം വളരെയധികം പരിചിതമാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നേടി എന്ന കരുതുന്ന പലതും നമുക്ക് കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ.

 

എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ദുഃഖം തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ആളുകൾ. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിറയെ കുടികൊള്ളുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit: Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *