കഴുത്തിൽ കറുപ്പ് നിറം, അമിതരോമ വളർച്ച ഇവ കൂടുതലായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ…. എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പിസ്സിഒഡി ആണ് അറിയാതെ പോവല്ലേ. | The Main Cause Is PSCOD.

The Main Cause Is PSCOD : ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർ കയറി അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വന്ധ്യത, അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന വില്ലനായി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാശയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പീസി ഓടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന അസുഖത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ അല്പം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി.

   

സാധാരണയായി ഒരു രോഗാവസ്ഥയല്ല പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് അതായത് ഹോർമോണുകളുടെ ബാലൻസ് മൂലം നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ ശരിക്ക് പ്രോപ്പർ ആവാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പീസിഓടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണമായിട്ട് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൃത്യമല്ലാത്ത പിരീഡ്സ് ആണ്.

അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രോമ വളർച്ച സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആവശ്യത്തിലുള്ള മുടികൾ കൊഴിയുകയും ചെയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിഎസ്സിയുടെ എന്ന അസുഖത്തിന് പ്രധാന ലക്ഷണത്തിന്റെ കാരണമാണ്. അതുപോലെതന്നെ സാധാരണ കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനപ്പുറം മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. മുഖക്കുരു കാരണം മുഖം ആകെ വൃത്തിഹീനമായി ഇരിക്കുക. ഇന്നത്തെ പൊതു തലമുറകളാണ് ഈ ഒരു പിസിയുടെ എന്ന അസുഖം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.

 

എസിയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്നുവച്ചാൽ എക്സസൈസുകളും ഫുഡ് ഹാബിറ്റുകളുമാണ്. ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ ഒക്കെ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിസിയുടെ നിങ്ങടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാൻ സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുമായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit  : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *