മുടങ്ങാതെ 3 തവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ!! കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടത്തിത്തരും.

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകജന പാലകനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എത്ര വലിയ ദുഃഖ കടലിൽ നിന്നാലും എത്ര സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് നിന്നാലും അവസരത്തിൽ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിവന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം സന്തോഷമാക്കുന്ന ദേവനാണ്.

   

മനസ്സൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നുവരെ ഭഗവാൻ ആരെയും കൈവിട്ട ചരിത്രമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതം തന്നെ തീർന്നുപോയി ഇനി ഇതിന് മെൽ ജീവിതം ഇല്ല. എന്ത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ ഇല്ല കൺമുമ്പിൽ മരണം മാത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ച ദേവൻ കൂടിയുമാണ്.

ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ആളുകൾ തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അധികം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ വന്ന സഹായിച്ച മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനോട് മനസ്സ് ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടേ ഉളൂ. കോടി രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെലവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ല.

 

ഇവിടെ വരുമാനത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു തുക എടുത്ത് ചെലവാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വഴിപാടുകളാണ്. മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ ഒരു വഴിവാട്‌ മൂന്ന് മാസം അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു 90 ദിവസ കാലത്തിനുള്ളിൽ വേണം ഈ വഴിപാട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *