സ്വഭാവത്താൽ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീ നക്ഷത്രക്കാരെ ഇതുവരെയും അറിയാതെ പോയല്ലോ ഭഗവാനെ.

ഓരോ നക്ഷത്ര ജാഥക്കാർക്കും ഒരു പൊതുഫലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കാണണമെന്നില്ല. പല കാരണങ്ങളാൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി വരുന്നതായി കാണാം. ഇത് അവർ ജനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെയും സമയങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറുന്നു. അത്തരത്തിൽ പൊതുസ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സ്വഭാവ സൗന്ദര്യമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സൗന്ദര്യം എന്നത് മുഖസൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലെ സൗന്ദര്യവും ആണ്.

   

അത്തരത്തിൽ നല്ല മനസ്സും കൂടി ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രം. ഇവർ പൊതുവേ സുന്ദരികൾ തന്നെയാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇവരിലെ മുഖ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ അധികം മന സൗന്ദര്യമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇവർ നന്നായി തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നവരാണ്. ഇവർ പൊതുവേ മുൻകോപികളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചു.

ജീവിക്കുന്നവരും വിവേകികളുമാണ്. ഇവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്നും അടിയുറച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർ തീരുമാനങ്ങൾ ആരു വിചാരിച്ചാലും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇവരുടെ ഈ സ്വഭാവം ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും വിനയായി തന്നെയാണ് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ് ഭരണ നക്ഷത്രം.പിടിവാശി കൂടുതലുള്ളതാണ് ഇവരെങ്കിലും ഇവർ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ.

എന്നും മുൻപന്തിയിൽ ആയിരിക്കും. സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇവർ. ഇവർ എപ്പോഴും ഒന്നാമതായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. ഇവർ തങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിൽ മിടുക്ക് തെളിയിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രം. ഇവർക്ക് അഹങ്കാരവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാത്തവരാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *